U bent hier

Thematiek

Het aanvaarden van de conventie van het Werelderfgoed door de UNESCO in 1972 ligt aan de basis van het ontstaan van de Lijst van het Werelderfgoed. Het inschrijven van goederen, van architecturale gehelen, alsook van gehele historische centra heeft een bewustwording aangemoedigd van de grote waarde van het oude stadsweefsel als erfgoed van de mensheid.

Sinds 1988 is Brussel lid van de Organization of World Heritages Cities. Op dit ogenblik draagt ze het vice-voorzitterschap van dit internationale organisme.

8 september is de verjaardag van het ontstaan van de OWHC, om deze reden werd deze dag uitgeroepen tot “Dag van de solidariteit van de werelderfgoedsteden”.  Dat deze studiedag in Brussel gehouden wordt, is dan ook hoogst symbolisch.

Het doel van deze studiedag is het concentreren van het denkwerk in verband met het beheer van goederen en gehelen die ingeschreven zijn bij het Werelderfgoed, en dit langs twee assen.

De eerste as bestaat erin te meten hoezeer de internationale erkenning van belangrijke elementen van het erfgoed een wijziging heeft teweeggebracht in het beheer van de zones waarin deze elementen zich bevinden:  dit is een consecratie waarvan het niveau dient behouden te blijven door middel van een wilskrachtige politiek van herwaardering.     

De tweede wijst op het belang van het lokale niveau in de ontwikkeling van de erfgoedpolitiek.

Het erkenningsniveau is van supranationale orde, maar de actoren op het terrein blijven de eerstelijnsactoren voor deze zaken en hun rol hierin wordt versterkt, namelijk voor het sensibiliseren van het publiek en voor het in werking stellen van samenwerkingsprocessen met de privé-eigenaren.

Voor de presentaties van de voormiddag en de rondetafel van de namiddag zijn uitgenodigd : vertegenwoordigers van de gemeentebesturen, beheerders van de geklasseerde UNESCO-sites, openbare diensten en privé-organismen betrokken bij het conserveren van erfgoed en alle personen die interesse hebben in deze problematiek.

Om praktische organisatorische redenen, zullen de inschrijvingen tot 150 deelnemers beperkt worden.

STAD BRUSSEL

Op initiatief van de Burgemeester en het Schepen van Stedenbouw en Erfgoed van de Stad Brussel

CONTACT

Cel Historisch Erfgoed
Stad Brussel
Stedenbouw – Architectuur
Anspachlaan 6
1000 Brussel

Organisatie

Cel Historisch Erfgoed van de Stad Brussel

Association du Patrimoine artistique (APA)